Apricot L.t.annulata

----------------------------------------------------------

 

Aberrant L.t.Stuarti

Tato nádherná aberantní forma stuartek vznikla v České Republice u chovatele Tomáše Pohla a jedná se v podstatě o světový unikát.Tento chovatel importoval v roce 1996 skupinu klasicky zbarvených L.t.Stuarti z USA.v odchovech se mu dva roky po sobě objevilo aberantně zbarvené zvíře,absolutně odlišné od klasických stuartek.Chovatel během několika let tuto novou kresebnou mutaci geneticky ustálil a dnes je již potvrzeno,že se jedná o recesivní dědičnou vlastnost.Každé zvíře  této formy je unikát a vyskytují se i jedinci s podélným,širokým,bílým pruhem.

Více o této formě v sekci  About Aberrants Stuarti !

 

This beautiful form of Aberrant Stuarti was originated in the Czech republic by Tomas Pohl, and it is basically rare. In 1996 he imported classic colored L.t. Stuarti from U.S.A., within two consecutive years appeared Aberrant colored animals totally different from classical Stuarti. Few years ago this new mutation genetically stabilized and today itś already confirmed that it is a recessive hereditary quality. Every animal of this form is unique and there are also individuals with longitude, wide,white banded and white belly.

! More in section "About Aberrants Stuarti " !

------------------------------------------------------

 

Albino L.t.nelsoni

 

------------------------------------------------------

 

"Lemon" Albino L.t.nelsoni

Tento samec,raritně zbarvený je pozoruhodný nejen červeným tippingem v bílých proužcích,což je u nelsonek nezvyklé,ale především enormním množstvím žlutého pigmentu v červených proužcích.V chovné sezoně 2015 jsem odchoval první mlá´data Lemon Albino L.t.nelsoni,čím jsem prokázal ,že tato mutace je dědičná!

This rare colored red male have very interesting red tipping in white banded and also have an enormous amount of yellow pigment in red banded, which is very unusual for nelsoni. In 2015 breeding season I had first hatchlings Lemon Albino L.t.nelsoni,so this mutation is genetic !

-----------------------------------------------------

 

T+ Albino L.t.nelsoni

 

------------------------------------------------------

Hypoerytristic Albino L.t.nelsoni

------------------------------------------------------------

Hypoerytristic T+ L.t.nelsoni

 

----------------------------------------------------------

 

Apricot L.t.campbelli

 

------------------------------------------------------

 

Ghost L.t.hondurensis

 

-----------------------------------------------------

 

Anery L.t.hondurensis

 

------------------------------------------------------

 

Super Hypo L.t.hondurensis

 

------------------------------------------------------

 

Tricolor Hypo L.t.hondurensis

 

*-----------------------------------------------------

 

Super Hypo Vanishing L.t.hondurensis

 

------------------------------------------------------

Europe Line Aberrants L.t.hondurensis

----------------------------------------------------------

Mega Hypo  L.t. hondurensis

---------------------------------------------------------

 

Na všech fotografiích jsou pouze hadi,které máme nebo jsme měli v chovu.FOTOGRAFIE NEJSOU NIJAK UPRAVOVANÉ.

All pictures are snakes that we have or had breed. All photos are original and not edited!

 

 

 

 

Webová stránka byla vytvořena pomocí on-line webgenerátoru WebSnadno.cz