Chovu korálovek a užovek se věnuji více než 25 let.Zaměřuji se především na málo chované a vzácné formy,z nichž jsem mnoho odchoval v České republice jako první.

Hadi v mém chovu jsou pod stálým veterinárním dohledem,odchovávaní jednotlivě, u každého s přehledem o jeho růstu,příjmu potravy,stáří,původu a genetice.

Majitelům mláďat z mého chovu nabízím trvalé poradenství,což ocení zvláště ve chvíli,když se vyskytne jakýkoliv problém.

A především: Můj chov je skutečně zájmový a mé velké hobby,tedy žádný velkochov.Od každého druhu mívám pouze několik mláďat a proto každému jedinci mohu věnovat individuální péči a samostatné umístění.

                                           

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

                

My breeding of Lampropeltis and other Colubrids is already more than 25 years. I am focusing primarily on rare forms, many of which fostered in the Czech Republic as the first.

Snakes in my breeding are under constant veterinary supervision, separated individually, each with an overview of its growth, food intake, origin and genetics.

Customers with hatchlings from my breeding, I always offer permanent advice which will appreciate in particular when any problem occurs.